Adressändring

Här fyller du i uppgifter till VMTFs adressregister – vid flytt, nytt telefonnummer, ny adress, försäljning etc.

  Namn 1 (obligatorisk)

  Namn 2

  Adress Märsön (obligatorisk)

  Adress (vinterboende)

  Postnr

  Postadress

  Telefonnummer

  Telefonnummer2

  E-post