Maskinfogde

Västra Märsöns Tomtägarförening förvaltar samfällighetens och föreningens tillgångar och anläggningar. I anläggningar ingår en maskinpark. För att tillgodose medlemmarnas intresse och bevaka föreningens åtagande har två Maskinfogdar tillsats för maskinparken. Maskinerna som ingår i maskinparken ska vara i fullgod driftstatus när medlemmarna vill använda dom på By-/Brygg-/Badplats-dagarna. Hela och fungerande maskiner underlättar, samt gör att arbetet flyter bättre, då vi underhåller våra EGNA anläggningar och områden.

Maskinfogdens ansvar

 1. Kontrollera att förvaringsutrymmet för maskiner, olja m.m. är i bra skick (krokar, hyllor m.m.)
 2. Se till att det är rent och snyggt i förvaringsutrymmena.
 3. Inför alla By-/Brygg-/Badplats-dagar se till att maskinerna och skyddsutrustning är i fullgott skick, hela, slipade, rena m.m.
 4. Inför Bryggdagar se till att olja och penslar finns tillgängligt.
 5. Lämna ut maskiner inför By-/Brygg-/Badplats-dagar.
 6. Ta emot maskiner efter By-/Brygg-/Badplats-dagar och notera eventuella fel samt åtgärda dessa.
 7. Lämna in respektive hämta maskiner på service.
 8. Lyssna på synpunkter/förslag som inkommer från medlemmarna. Antingen själv, eller i samarbete med styrelsen, vidta lämpliga åtgärder.
 9. Till styrelsen föreslå om nyinköp eller utbyte av maskiner. Förslaget ska innehålla Typ, Antal, Kostnad, Motivation.
 10. Ansvara för årlig tillsyn av ”Pumphuset” (se nedan).
 11. Delta på det årliga Fogdemötet.
 12. På Fogdemötet informera medlemmarna om nya rutiner/maskiner m.m.

Årliga arbetsuppgifter

 1. Inköp av olja och penslar inför Bryggdagen.
 2. Inköp av bensin och olja till motordrivna maskiner, ska finns tillgängligt till alla städdagarna.
 3. Se till att skyddsutrustning är hela och fungerande.
 4. På hösten, efter städdagarna, göra en inventering av den befintliga maskinparken: Typ, Antal, Status. samt ge styrelsen en sammanställning.