Vattenfogde

Västra Märsöns Tomtägarförening förvaltar samfällighetens och föreningens tillgångar och anläggningar. I anläggningar ingår sommarvattnet och det ledningssystem som sträcker sig över föreningens mark. Systemet är till stora delar grunt anlagt och således skört för mekanisk åverkan och kyla. Två vattenfogdar är tillsatta för att tillgodose medlemmarnas intresse och bevaka föreningens åtagande.

Vattenfogdens ansvar

 • Se till att vattenanläggningen är i sådant skick att tillgängligheten på sommarvatten maximeras under säsongen utan att riskera frysskador.
 • Kontrollera att kvalitén på sommarvattnet är hälsosamt. Årliga vattenprover tas.
 • Löpande ta emot rapporter/synpunkter/åtgärder som inkommer.

Årliga arbetsuppgifter

 • Kontrollera att anläggningen för sommarvattnet är i brukbart skick.
 • Slå på samt stänga av sommarvattnet så att säsongen maximeras utan att riskera frysskador.
 • Säkerställa att värmen i pumphuset är på, under vinterhalvåret, för att förhindra frysskador.
 • Se till att det är allmänt rent och snyggt i pumphuset.
 • Föreslå förbättrande åtgärder till styrelsen.
 • Till styrelsen föreslå en årlig handlingsplan på åtgärder (reparationer/underhåll/bytas ut/m.m.) gärna prioriterade. Om möjligt lämna en kostnads indikation.
 • Lösa samt ansvara för att uppkomna problem åtgärdas. Vid allvarliga/kostsamma problem tillsammans med styrelsen ta fram en handlingsplan.
 • Löpande ta emot rapporter/synpunkter/åtgärder som inkommer. Antingen själv, eller i kostsamma fall samarbeta med styrelsen, och vidta lämpliga åtgärder.
 • Årligen ansvara för att vattenprover tas och skickas för analys. Resultatet lämnas till styrelsen för publicering på hemsidan.
 • Delta på det årliga fogdemötet.