Grannsamverkan

Grannsamverkan/båtsamverkan, är vi boende på Märsön som hjälps åt att titta till varandras hus och båtar.

Vad kan du göra för att förhindra brott?

  • Förbättra låsen på våra dörrar och fönster.
  • Låsa våra båtar med godkänd kätting och lås.
  • Installera larm

Men det allra bästa är om vi grannar pratar med varandra och tittar till varandras hus och båtar, när någon är borta.

Vad kan vi göra mer?

Om man ser en skum person eller bil. Gå ut på tomten, vägen eller bryggan, för att visa att vi sett dem. Anteckna bilnummer m.m.

OBS Ingrip aldrig ensam med risk för att bli skadad.

Vad gör man om man utsatts för brott ?

Anmäl alltid brottet till polisen även om du inte har tänkt utnyttja din försäkring. Detta är det enda sättet att få en samlad bild över vad som hänt på Märsön. Glöm inte att informera styrelsen.

Viktiga telefonnummer

  • 112 Akutnummer som används vid ett pågående angrepp.
  • 114 14 Anmälningsnummer vid mindre brådskade ärenden
  • Enklare anmälningar kan göras på Internet www.polisen.se
  • 0171 44 90 82 Brovakten för Hjulstabron, som gärna spanar efter stulna båtar.
  • Skyltar. Behöver ni komplettera grannsamverkan/ båtsamverkans skyltar meddela styrelsen och tala om hur många ni behöver.