Ordinarie föreningsstämma 2024 

Dag och tid: Söndagen den 5 maj 2024 kl. 10:00. 
Plats: Enköpings-Näs bygdegård. 

Mer detaljerad information, inklusive årsredovisning och fullmakt har skickats ut till föreningens medlemmar via e-post alternativt brevutskick.