Badplatsen

Badplatsen är en pärla för den som vill ha sand och en lite grundare badmöjlighet. Två badplatsfogdar ansvarar för att platsen hålls i gott skick och för att underhålla badplatsen och närliggande område har vi en badplatsdag per år. Det är viktigt att så många som möjligt deltar på denna städdag, då det är för vår egen trevnad och trivsel som vi underhåller vår EGEN badplats.

Badplatsfogdens ansvar

 1. Se till att det är allmänt rent och snyggt vid badplatsen och angränsande områden, så att medlemmarna trivs.
 2. Kontrollera att ev. lekredskap är i bra skick och rätt förankrade.
 3. Se till att toaletten vid badet är i sådant skick att den går att använda.
 4. Löpande ta emot rapporter/synpunkter/åtgärder som inkommer. Antingen själv, eller i kostsamma fall samarbeta med styrelsen, och vidta lämpliga åtgärder.

Årliga arbetsuppgifter (inför städdag)

 1. Gå igenom området före badplatsdagen och upprätta en plan för aktiviteten.
 2. Beträffande utrustning:
  • Hämta den före städdagen och se till att den fungerar.
  • Efter avslutat arbete, återlämna utrustningen och anmäl eventuella skador på utrustningen till ansvarig material förvaltare.
 3. Sammankalla till (anslag sätts upp på lämplig plats 3-4 veckor innan) och leda den årliga städdagen, då följande saker ska genomföras:
  • Röjning av vass som påverkar badplatsen.
  • Röjning av sly kring badplatsen.
  • Klippning och uppröjning av grönområden på och omkring badplatsen, för allas trevnad.
  • Ogräs rensas
  • Elda upp avfallet från städdagen.
 4. Föra närvarolista över deltagarna samt lämna den till styrelsen.
 5. Ordna med lättare förtäring efter/under städdagen för deltagarna. Kvitto på utlägg lämnas till kassör.
 6. Vid behov, ställa upp ”dasstunnan” på vändplan för utbyte/tömning.
 7. Delta på det årliga fogdemötet.