Styrelsen

För kontakt med styrelsen via mail: VMTF@vastramarson.se

Ordförande
Carl-Henrik Bergman
073 545 88 77
Sekreterare
Ewa Engman Zappalá
070 347 97 56
Ledamot
Matilda Görl
0171 44 24 94
Kassör
Robert Vikström
076 822 63 64
Vägfogde
Mats Björkman
070 940 68 09
Ledamot
Henrik Nordgren
073 151 06 40
Styrelsesuppleanter
Gunnar Lindström
Mikael Nilsson