Östra Märsön

Vattenfogde för Östra Märsöns tomtägareförening låter meddela att de stänger av vattenfärsörjningen, dagtid, för underhåll perioden 22-25 april. Detta för den som eventuellt använder deras tappställe.