Aktivitetsdagar

Samtliga aktiviteter startar 10.00 om ingen annan tid angetts på tydligt sätt. Det anstår byfogde och bryggfogde att informera om tid och plats i god tid.  By- och bryggdagarna är obligatoriska för fastighetsägare att delta vid. För de fastigheter där ingen representant deltar kommer en avgift (250 kr/städtillfälle) att debiteras följande årsavgift. Vissa undantag finns för äldre fastighetsägare, sunt förnuft kommer att råda.

 

  • Bydag – vi städar och underhåller våra gemensamma områden.
  • Bryggdagar – underhåll av bryggor samt områden i direkt anslutning till dessa.
  • Badplatsen – vi städar och underhåller badet och tillhörande utrustning.

 
Karta över de olika städområdena hittar du här
 

BYDAG TIDPUNKT
Städområde 1 Sista lördagen i september
Städområde 2 Andra lördagen i oktober
Städområde 3 Sista lördagen i september
Städområde 4 Första lördagen i oktober
Städområde 5 Första lördagen i oktober
Städområde 6 Tredje lördagen i september
Städområde 7 Sista lördagen i oktober
   
BRYGGDAG TIDPUNKT
Forellvägens brygga Andra lördagen i juni
Sarvvägens brygga Första lördagen i juni
Laxvägens brygga Andra lördagen i juni
Västra Märsövägens brygga Andra lördagen i maj
   
BADPLATSDAG TIDPUNKT
Badplatsen Sista helgfria lördagen i maj