Inköp av varor och tjänster

Rutin för inköp av varor/
tjänster över 5 000 kr


Syfte

För att förtydliga och förhindra missförstånd avseende beställning och betalning från VMTF som kan antas ha en högre kostnad än 5 000 kr. Bör även användas vid lägre belopp.

Begränsning

Fogdar har rätt att göra inköp av varor/tjänster för max 5 000 kr per fogdeområde och år utan styrelsens godkännande.

Beställning över 5 000 kr

 1. Fogde i VMTF  skapar en beställningsförslag med beskrivning av mål och omfattning av tjänsten.
 2. Beställningsförslaget mailas till VMTF styrelse.
 3. VMTFs styrelse godkänner eller avslår beställningsförslaget.
 4. Vid godkänt beställningsförslag begär fogde (eller VMTFs styrelse) en skriftlig offert från en eller flera leverantörer.
 5. Leverantör offererar skriftligt med omfattning och kostnadsuppskattning som vid fakturering inte får ha ett högre belopp än +10 %.
 6. VMTFs styrelse godkänner eller avslår offerten och meddelar leverantören skriftligt.

Betalning

 1. Fogde kan själv lägga ut och skicka in kvitto & utbetalningsuppgifter till VMTF.
 2. Eventuell faktura ska ställas ut till VTMF och ha fogdes namn som referens.
  Följande företag i Enköping bör godkänna fakturering; Ackes färg, Ahlsell och XL-Bygg. Uppvisa legitimation och VTMF websida med Förtroendevalda fogdar. 
 3. Fogde skall godkänna respektive faktura innan utbetalning.