Fiske i Mälaren

Regler kring fiske ändras med tiden och det är upp till varje fiskare att själv informera sig om gällande regler.

Uppdaterad information kring detta hittar du på Länsstyrelsens hemsida samt Svenska fiskeregler