Städdag Badplats

Alla ni som tycker att vår badplats är en trevlig plats att vara på är välkomna dit den 8:e juni klockan 10.00 för att göra den fin inför säsongen. Badplatsen är hela föreningens ansvar.Det behövs rensas ogräs och kratta bort gammal vass. Ta med egna redskap och ett glatt humör. Fika av något slag kommer… Fortsätt läsa Städdag Badplats

Infomöte – anteckningar

Informationsmöte VMTF 20240331 gällande direktiv från Enköping Kommun och Länsstyrelsen grundade på nya EU direktiv från 20231231 Vid mötet deltog nästan 60%  av föreningens 142 fastighetsägare, antingen i möteslokalen eller via länk (11 st). Mötet börjar med att ordförande Mikael Rexhall hälsar medlemmarna välkomna till informationsmötet. Mikael redovisar för gången i ärendet med hjälp av… Fortsätt läsa Infomöte – anteckningar

Ordinarie föreningsstämma 2024 

Dag och tid: Söndagen den 5 maj 2024 kl. 10:00. Plats: Enköpings-Näs bygdegård.  Mer detaljerad information, inklusive årsredovisning och fullmakt har skickats ut till föreningens medlemmar via e-post alternativt brevutskick.

Östra Märsön

Vattenfogde för Östra Märsöns tomtägareförening låter meddela att de stänger av vattenfärsörjningen, dagtid, för underhåll perioden 22-25 april. Detta för den som eventuellt använder deras tappställe.

Medlemsmöte Vattenfrågan på Västra Märsön

Välkommen på medlemsmöte Plats: Enköpings-Näs bygdegård. Alternativt digitalt: Kontrollera din mail för länkTid: Söndag 31/3 kl. 14:00 Det som skall avhandlas och gärna beslutas på mötet är: – Kort genomgång av de tänkbara lösningarna – Skall vidare utredning göras för att få en mer komplett lösning och kostnadsbild eller skall sommarvattenanläggningen avvecklas? – Skall hela… Fortsätt läsa Medlemsmöte Vattenfrågan på Västra Märsön

Publicerat den
Kategoriserat som Information

Föreningens sommarvatten

Efter skärpta regler så har vårt sommarvatten visat sig ha för höga halter av Järn, Mangan och Radon. Föreningen ser över alternativen för att komma ner under de nya gränsvärdena. Ytterligare information läggs ut när vi har en handlingsplan för att komma rätta med problemet.

Välkommen på fyrfest!

Nu är det dags för den nya, och förhoppningsvis årliga, traditionen med fyrfest i höstmörkret. Föreningen bjuder på korv men ta med egen dricka. Något att sitta på kan också vara bra att ta med. Välkomna! Tid: 18.00 den 14 oktober.Plats: Vid fyren, vid Mälarens strand i närheten av laxvägen. Bild: Gerhard Wikner

Inför bryggbyte Sarvvägens bryggor

Bytet av de två bryggorna vid sarvvägen närmar sig. Det är därför viktigt att vi senast den 7 oktober ser till att: Vid frågor kontakta Bryggfogdar för Sarvvägens brygga. Edit: Datum ändrat från den första till den sjunde oktober.

Invasiva växter

Invasiva växter är på många håll ett stort problem. Även på Märsön finns det exempel på flera av de vanligaste arterna – Blomsterlupin, Parkslide, Vresros, Jättebalsamin, Jätteloka. Växerna finns på privata tomter men även på våra gemensamma områden. Läs därför gärna på hur du ska hantera växterna vi vill undvika att de sprider sig. NaturskyddsföreningenNaturvårdsverket… Fortsätt läsa Invasiva växter