Inför bryggbyte Sarvvägens bryggor

Bytet av de två bryggorna vid sarvvägen närmar sig. Det är därför viktigt att vi senast den 7 oktober ser till att:

  • Samliga båtar är borttagna från bryggorna.
  • Y-bommar är upptagna och upplagda för vinterförvaring på ett sätt som inte försvårar montering av de nya bryggorna.
  • Fästen till Y-bommarna är borttagna från bryggorna. Ägare av respektive bom ansvarar för att fästen är borttagna. De riskerar annars att följa med bryggan när den bortforslas.

Vid frågor kontakta Bryggfogdar för Sarvvägens brygga.

Edit: Datum ändrat från den första till den sjunde oktober.