Invasiva växter

Invasiva växter är på många håll ett stort problem. Även på Märsön finns det exempel på flera av de vanligaste arterna – Blomsterlupin, Parkslide, Vresros, Jättebalsamin, Jätteloka. Växerna finns på privata tomter men även på våra gemensamma områden. Läs därför gärna på hur du ska hantera växterna vi vill undvika att de sprider sig.

Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket

Här några tips från Naturskyddsföreningen:

Viktigt om invasiva växter 

  • Plantera inte invasiva växtarter i trädgården. Risken är stor att de sprider sig till naturen.  
  • Ta kontakt med markägaren (i vårt fall städområdesansvarig om du avser göra något på våra gemensamma ytor) innan du börjar bekämpa invasiva arter. 
  • Rensa redskapen efter att du har bekämpat invasiva växter. Annars är risken stor att du sprider växterna med små rotfragment eller fröer. 
  • Rör inte jätteloka utan skyddskläder.  
  • Klipp inte parkslide. Eftersom parkslide sprider sig vegetativt är risken stor att växten sprider sig när du klipper den.  
  • Alla bekämpningsmetoder är inte möjliga att utföra för privatpersoner. Kontakta din kommun eller Naturvårdsverket om du vill ha råd.
  • Växtavfall från invasiva växter ska aldrig komposteras. Packa istället växtavfallet i plastsäckar som du försluter väl. Kolla med återvinningscentralen var du kan lämna dem för förbränning.
  • Rapportera in var du hittat invasiva växter till Artportalen via www.invasivaarter.nu.