Föreningens sommarvatten

Efter skärpta regler så har vårt sommarvatten visat sig ha för höga halter av Järn, Mangan och Radon. Föreningen ser över alternativen för att komma ner under de nya gränsvärdena.

Ytterligare information läggs ut när vi har en handlingsplan för att komma rätta med problemet.