Vatten & Avlopp

Märsön På Märsön finns ungefär 450 fastigheter varav många har både dåligt vatten och dåliga avloppslösningar. Planer finns därför på att dra ut kommunalt vatten och avlopp till ön. Eftersom Märsön ligger cirka 14 kilometer från Enköping krävs en lång överföringsledning. Dessutom är terrängen besvärlig ute på ön. Detta gör att projektet kommer bli kostsamt.… Fortsätt läsa Vatten & Avlopp

Stölder & Inbrott

Var uppmärksam ! Rapportera eller anmäl till polisen så vet vi vad som händer på Märsön. Glöm inte att informera styrelsen och bryggfogdar ! Vid akuta fall – Om ni ser något misstänkt ring 112. Vid icke akuta fall – Anmäl direkt  till Polisen Telefon: 114 14.   2013 19 december 2013 – Man greps… Fortsätt läsa Stölder & Inbrott

Vatten & Avlopp

Utredning pågår inom Enköpings Kommun Förstudien indikerar kostnader på ca 300 000 kr per fastighet för att förse Märsön med kommunalt va. Kommunfullmäktige avgör om kostnaderna ska tas av fastighetsägarna på Märsön genom så kallad särtaxa eller om man vill finansiera på något annat sätt, exempelvis genom höjda brukningsavgifter eller skattemedel.

Planprogram för Märsön

  Planarbete Märsön   2008-04-28 fattade Miljö- och byggnadsnämnden beslut om att påbörja planarbete för Märsön. Nämnden beslutade att arbetet ska inledas med ett övergripande planprogram där förutsättningar och riktlinjer inför fortsatt planläggning tas fram. Bakgrund Märsön utgör en attraktiv boendemiljö med närhet till Mälaren och goda vägförbindelser både norrut och söderut. Detta medför att… Fortsätt läsa Planprogram för Märsön

Deltagande på städdagar

Nya regler för deltagande på städdagar Vid årsmötet 2012 beslutades att ta ut en avgift på 250 kr/städtillfälle; max 500 kr av de fastigheter där ingen representant deltar. Avgiften debiteras årsavgiften påföljande år. Vissa undantag finns för äldre fastighetsägare, sunt förnuft kommer att råda. En representant per fastighet har skyldighet att delta på både bryggdag och… Fortsätt läsa Deltagande på städdagar